Star Performer Thành viên đóng góp chủ đề hay nhiều nhất trong năm
Hot Lady Thành viên nữ được yêu thích nhất trong năm
Gossip God Thành viên đóng góp tham gia bình luận nhiều nhất trong năm
Modest Thành viên đóng góp tham gia quản lý diễn đàn nhiều nhất trong năm