Gần đây Cảm ơn Kst và Subteam đã làm sub bộ phim này nha ^^ Có em...