Gần đây @Wind Hôm qua chị 2 em coi "4 trái tim núi" rồi...