Gần đây Ko dám coi một mình nhưng vẫn download về để đó. Cám ơn...