Gần đây Nice! Hay quá có sub rồiHóng phim mãi hôm ko có dịp ra rạp...