Gần đây Cám ơn subtem nhiều nhiều lắm. Lại thêm một bộ phim cổ trang...