Gần đây Cảm ơn subteam đã dịch bộ phim nàyChúc tất cả mọi người...