Gần đây một bộ phim cực kì dễ thương, nhân vật nào cũng chu choe cả...