Gần đây ôi Trần Hào phim này đẹp trai ghê , ko biết phim hay ko hóng...