Gần đây Phim diễn xuất quá là xuất sắc.Phim hay lắm ạ.Cám ơn...