Gần đây Có Tru Tiên 2 rồi? Nội dung có giống với nguyên tác không...