Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nha, hóng thêm các sẩn phẩm chất lượng...