Gần đây Nghe nát OST của phim rồi giờ mới mò đi xem phim =)))) Chờ...