Gần đây Thích chị Keiko lắm, xinh điên đảo, mà thấy kỹ năng diễn của...