Gần đây phim hoạt hình ! mình tòan đọc truyện tranh thôi, cũng chưa...