Gần đây Dù người ta có chê thì mình vẫn thấy đây là 1 tác phẩm ổn,...