Gần đây ổ ôiiiiii >o< cuối cùng cũng được coi hàng xịn rồiquắn...