Gần đây Phim hay quá subteam à, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dịch...