Gần đây Trước giờ toàn coi phim truyền hình Hàn Quốc, lần đầu tiên...