Gần đây Hinata Aizawa, 29 tuổi, là cố vấn của 1 trường cấp 3. Cô...