Gần đây Cảm ơn các bạn đã dịch ^^Mình gõ cho đủ 100 kí tự vì cũng...