Gần đây mình khá thích xem phim trung quốc phết. lại có đặng siêu...