Gần đây Phim này hay kinh khủng. Đã tải về máy rồi mà bị virus ăn...