Gần đây Hình như phim chuyển thể từ sách Bí mật của Naoko, rất tiếc...