Gần đây minh da tung doc truyen naoko va xem ban dien anh cua phim...