Gần đây mình đã từng đọc Bí mật của Naoko lâu rồi nhưng hồi đó còn...