Gần đây Cảm ơn nhóm dịch nhiều vì đã thực hiện bộ phim nhé ! Phim có...