Gần đây Thực ra mình cũng k biết hết các nhân vật trong phim này đâu...