Gần đây mình khuyên các bạn nên coi phim này phim về lính hay cực...