Gần đây Đã nghe :) nhưng mờ, chak ko phải gu nên Ariel cũng thấy...