Gần đây Phim này khúc đầu thì li kì và cũng khá lãng mạn...hai người...