Gần đây Loay hoay kiếm mãi cuối cùng cũng có chỗ làm sub đẹp.Cảm ơn...