Gần đây Nghe cái mác 20+ là muốn xem thử rồi :v :v Đùa chứ phim có...