Gần đây Cám ơn em chủ thớt và ST rạp K nhé, sẽ xem phim ngay khi kéo...