Gần đây Ko xem được ạ. Em là thành viên mới nên amater quá; chẳng...