Gần đây Nghe bảo phim hay lắm mà đợt đó bận quá không đi coi đượcSau...