Gần đây Thank team Rất mê thể loại phim này, cám ơn các Bạn thật...