Gần đây Thanks subteam đã bỏ thời gian và công sức đem đến cho mọi...