Gần đây phim rất hay , xem trong vòng 1 tuần hết 7ss :( h lại ngồi...