Gần đây Thank you subteam nhiều vì đã bỏ thời gian và công sức dịch...