Gần đây em cảm ơn team đã sub ạ, phụ đề rất đẹp dễ hiểu và có tâm ạ...