Gần đây Cảm ơn nhóm dịch nhiều nha! Phim rất rất là hay XD. Ủng hộ...