Gần đây Dương Dương đưa em đến đâyHóng bản full lâu lắm rồi ạ...