Gần đây Không biết từ khi nào lại bắt đầu cuồng phim Nhật , cảnh đẹp...