Gần đây Rất thích nữ diễn viên chính trong phim này, chị ý đóng...