Gần đây Mãi vẫn ko hiểu cô kia một ngày đẹp trời cắt liên lạc, lấy...