Gần đây hay qúa,comment dài dài thì mới download đc. huhu hay qúa...