Gần đây Xin lỗi bạn, phim này hiện tại mất tích trên internet luôn...