Gần đây Phim hay quá, cảm ơn bạn nhiều!! Mình đang học tiếng Nhật...