Gần đây Ủng hộ ss ^^ Bài này em nghe cô Như Quỳnh hát rồi nghe bản...