Gần đây @manioc_girl hí hí, mình đang download rồi, cám ơn Ad nhiều...