Gần đây Cảm ơn nhóm dịch của KST nhiều! Mình rất thích bộ phim này...