Gần đây Tình bạn giửa trai gái rất là hiếm hoi, thường nẩy ra tình...