Gần đây tuổi thơ của tui tái hiện lại rồi, thích quá đi! cảm ơn...