Gần đây thanks subteam nhiều nhé !!! luôn ủng hộ và hóng các phim...