Gần đây @ariel143 Hihi. Tks Subteam nhiều. Chíc các bạn năm mới vui...