Gần đây Cứ có phim hoạt hình là thích rồi. Cảm ơn subteam nhiều...