Gần đây Một bộ phim hay. Truyện siêu dễ thương, Tình cảm nhẹ nhàng...