Gần đây Mình khá là thích chị này và đã cây gần như hầu hất các film...