Gần đây Bản FShare của phim bị hư tập 1, tập 7, tập 25,26,27,28,2...