Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiềuRất thích bản dịch của team mình.